LỊCH CHIẾU

𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗼𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟮

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam hân hạnh giới thiệu 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗼𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟭𝟮 sẽ diễn ra từ 𝟮𝟯/ 𝟬𝟭/ 𝟮𝟬𝟮𝟭 - 𝟮𝟵/ 𝟬𝟭/ 𝟮𝟬𝟮𝟭 tại Rạp Cinestars Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh với 4 bộ phim nổi tiếng Nhật Bản thuộc những thể loại phim đặc sắc được đông đảo khán giả Việt Nam ưa chuộng như phim hài, gia đình, hình sự hay khoa học viễn tưởng.
𝑃ℎ𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̣ đ𝑒̂̀ 𝐴𝑛ℎ – 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡

𝑽𝒆́ 𝒑𝒉𝒊𝒎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 16/1 (𝑡ℎ𝑢̛́ 7) 𝑡𝑎̣𝑖 𝑅𝑎̣𝑝 𝐶𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑠 𝐻𝑎𝑖 𝐵𝑎̀ 𝑇𝑟𝑢̛𝑛𝑔, 135 𝐻𝑎𝑖 𝐵𝑎̀ 𝑇𝑟𝑢̛𝑛𝑔, 𝐵𝑒̂́𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑒́, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 1, 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ.
Bạn cũng có thể 𝒎𝒖𝒂 𝒗𝒆́ 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 tại http://bit.do/JFF_ticketsales từ ngày 16/1.
40,000 VNĐ / 1 vé (người lớn)
30,000 VNĐ/ 1 vé (U22)